Hołubowicz-Kliza, G., Krasowicz, S., & Oleszek, W. (2012). Jubileusz 150 lat nauk rolniczych w Puławach. Wieś I Rolnictwo, (3 (156), 161–171. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/405