Długosz, P. (2012). Recenzja książki Krystyny Szafraniec „Młode pokolenie a nowy ustrój”. Wieś I Rolnictwo, (3 (156), 145–151. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/403