Szewczyk, H. (2012). Rolnicze choroby zawodowe i parazawodowe. Wieś I Rolnictwo, (3 (156), 97–112. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/400