Chevalier, P. (2012). What effect does national regulation have on LEADER programming in the EU-27? (Jak regulacje krajowe wpływają na kształtowanie programu LEADER w UE-27?). Wieś I Rolnictwo, (3 (156), 9–29. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/395