Agencja Rynku Rolnego. (2012). Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE. Wieś I Rolnictwo, (2 (155), 184–186. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/394