Dzun, P. (2012). Zmiany strukturalne w chowie krów i produkcji mleka w Polsce w latach 1990-2010. Wieś I Rolnictwo, (2 (155), 97–115. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/385