Sadłowski, A. (2012). Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim. Wieś I Rolnictwo, (2 (155), 82–96. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/384