Zajda, K. (2012). Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w rozwoju wsi (na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego). Wieś I Rolnictwo, (2 (155), 69–81. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/383