Fedyszak-Radziejowska, B. (2012). Agraryzm-zapomniany świat norm i wartości. Wieś I Rolnictwo, (2 (155), 57–68. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/382