Kłodziński, M. (2012). Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (2 (155), 40–56. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/381