Pokorska, A. (2012). Sprawozdanie z konferencji „Założenia i realizacja edukacji wspieranej nowymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi”. Wieś I Rolnictwo, (1 (154), 179–185. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/377