Podogrodzka, M. (2012). Bezrobocie determinantą przestrzennego zróżnicowania płodności według miejsca zamieszkania w Polsce w latach 1999–2009. Wieś I Rolnictwo, (1 (154), 119–131. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/372