Kłodziński, M. (2012). Rozwój obszarów wiejskich objętych Siecią Ekologiczną Natura 2000. Wieś I Rolnictwo, (1 (154), 99–118. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/371