Świtłyk, M., & Wilczyński, A. (2012). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka. Wieś I Rolnictwo, (1 (154), 85–97. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/370