Milczarek-Andrzejewska, D., & Czarnecki, A. (2018). Editors’ Note. Building Modern Rural Development Policies for Poland. Wieś I Rolnictwo, (4 (181), 7–10. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/37