Bajer, M. (2012). Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie ograniczania dysparytetów społeczno-ekonomicznych wsi w Unii Europejskiej. Wieś I Rolnictwo, (1 (154), 65–84. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/369