G. Regidor, J. (2012). Present and Future European Rural Policy (Teraźniejszość i przyszłość europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich). Wieś I Rolnictwo, (1 (154), 39–44. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/367