Agencja Rynku Rolnego. (2011). Owoce w szkole. Wieś I Rolnictwo, (4 (153), 239–241. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/304