Szymanowski, W. (2011). Sprawozdanie z realizacji projektu „Monitorowanie bezpiecznej żywności w Unii Europejskiej”. Wieś I Rolnictwo, (4 (153), 235–238. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/303