Quy Long, T. (2019). Dostęp osób starszych zamieszkałych na obszarach wiejskich Wietnamu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wieś I Rolnictwo, (3 (184), 51–71. https://doi.org/10.53098/wir032019/03