Czyżewski, A. (2011). Recenzja książki Danuty Mierzwy „Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i nowoczesność”. Wieś I Rolnictwo, (4 (153), 213–218. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/299