Abramowicz, B. (2011). Instytucja zebrania wiejskiego w opinii sołtysów i mieszkańców (przykład gminy X). Wieś I Rolnictwo, (4 (153), 193–212. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/298