Halamska, M. (2011). Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: dekoracje i aktorzy. Wieś I Rolnictwo, (4 (153), 103–121. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/293