Szpyt, M. (2011). Wieś w programach polskich partii politycznych w okresie 1989-2011. Wieś I Rolnictwo, (4 (153), 83–102. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/292