Czubak, W., Poczta, W., & Sadowski, A. (2011). Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś I Rolnictwo, (4 (153), 61–82. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/291