Michalska, S., Rosa, A., & Kamiński, R. (2019). Innowacyjne formy opieki nad osobami starszymi na obszarach wiejskich w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (3 (184), 31–49. https://doi.org/10.53098/wir032019/02