Halamska, M. (2011). Aktualne wyzwania stojące przed polską wsią i rolnictwem. Komentarz socjologiczny. Wieś I Rolnictwo, (4 (153), 23–26. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/288