Nawrocki, T., & Podgórski, B. (2011). Zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE. Wieś I Rolnictwo, (3 (152), 212–224. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/284