Jalinik, M. (2011). Rozwój turystyki konnej w województwie podlaskim w świetle badań. Wieś I Rolnictwo, (3 (152), 189–199. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/280