Czubak, W., & Sadowski, A. (2011). Dostępność informacji oraz czynniki utrudniające ubieganie się o dopłaty bezpośrednie. Wieś I Rolnictwo, (3 (152), 138–155. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/277