Nurzyńska, I. (2011). Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (3 (152), 106–126. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/275