Dzun, W., & Tereszczuk, M. (2011). Rolnictwo Ukrainy w procesie przemian systemowych. Wieś I Rolnictwo, (3 (152), 49–66. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/272