Czyżewski, B. (2011). Efektywność ekonomiczna różnych wariantów zmian wspólnej polityki rolnej na podstawie symulacji w modelu GTAP. Wieś I Rolnictwo, (3 (152), 9–36. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/270