Thị Minh Thi, T. (2019). Instytucjonalne i kulturowe aspekty opieki nad starszymi mieszkańcami obszarów wiejskich w Wietnamie. Wieś I Rolnictwo, (3 (184), 11–30. https://doi.org/10.53098/wir032019/01