Zawalińska, K. (2011). Recenzja książki Andrzeja Czyżewskiego i Agnieszki Poczty-Wajdy „Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO”. Wieś I Rolnictwo, (2 (151), 178–180. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/267