Podogrodzka, M. (2011). Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009. Wieś I Rolnictwo, (2 (151), 146–163. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/263