Dudek, M. (2011). Przedsiębiorczość w agrobiznesie: perspektywa strukturalna. Wieś I Rolnictwo, (2 (151), 99–117. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/260