Kutkowska, B., Łabędzki, H., & Struś, M. (2011). Modele rozwoju wielofunkcyjnych obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska. Wieś I Rolnictwo, (2 (151), 76–98. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/259