Drygas, M. (2011). Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla polskiej wsi i rolnictwa w latach 2004-2010. Wieś I Rolnictwo, (2 (151), 42–58. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/257