Czyżewski, A. (2011). Recenzja książki Feliksa Wysockiego „Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich”. Wieś I Rolnictwo, (1 (150), 172–176. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/252