Bukraba-Rylska, I. (2011). Wartość "Wartości niczego". Wieś I Rolnictwo, (1 (150), 162–165. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/250