Komorowska, D. (2011). Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych. Wieś I Rolnictwo, (1 (150), 124–133. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/247