Kajdanek, K. (2011). W poszukiwaniu nowej roli - sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia. Wieś I Rolnictwo, (1 (150), 87–105. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/245