Ginter, A., Kałuża, H., & Szarek, S. (2010). Wiedza czy mądrość? Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną gospodarstw rolnych. Wieś I Rolnictwo, (4 (149), 120–129. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/232