Halamska, M., Michalska, S., & Śpiewak, R. (2010). LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. Wieś I Rolnictwo, (4 (149), 104–119. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/231