Rosner, A. (2010). Rola ruchu naturalnego i migracyjnego w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia obszarów wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (4 (149), 42–56. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/227