Chevalier, P., & Maurel, M.-C. (2010). Program LEADER w krajach Europy Środkowej. Wieś I Rolnictwo, (4 (149), 26–41. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/226