Redakcja. (2010). Wspólna polityka rolna po 2013 roku. Od redakcji. Wieś I Rolnictwo, (4 (149), 9. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/223