Górecki, J. (2010). Aktualna sytuacja żywnościowa świata. Wieś I Rolnictwo, (3 (148), 107–117. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/217