K. Chyłek, E., Gotkiewicz, W., & Mickiewicz, B. (2010). Polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej. Wieś I Rolnictwo, (3 (148), 88–106. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/216